DONAVOL SCCL, és una cooperativa d'iniciativa social, sense ànim de lucre, formada davant la necessitat actual d'organitzar aquest temps lliure dels infants i joves, fora de l'horari escolar.

L'equip humà al capdavant d'aquesta entitat està compost per un conjunt d'educadors/es, especialitzats en el camp del lleure infantil i juvenil. Aquest equip que comparteix la mateixa línia educativa, ha assolit un alt grau d'experiència al llarg dels anys de treball dins les diferents vessants del món del lleure. Amb una preocupació constant i el desig permanent per mantenir-se reciclat i format per atendre les necessitats més actuals.

DONAVOL, SCCL. centra la seva activitat en el temps lliure dels infants i joves, oferint una gestió integral d'aquest moments no ocupats per la família i/o l'escola.
Realitzant activitats de: menjadors col·lectius, menjadors escolars, casals d'estiu, activitats extraescolars, gestió de ludoteques i biblioteques infantils, excursions, acollides, acompanyaments a piscines, sortides.

Volem que l'infant i el jove aprengui a gaudir d'aquest temps lliure, fent una intervenció global en el procés de formació i consolidació de la personalitat de cadascun dels participants a les activitats que es realitzen en aquest espai.

Volen oferir un bon servei i una adequada gestió a les entitats que ho necessitin.

 
foto